Wednesday, 1 February 2012Paris, Lancel,
De etalages zijn altijd een doorvertaling van hun DNA in product, productpresentatie of zij nu de huisstijlkleur, het logo of een dessin gebruiken. Alles klopt. Zeer consistent in visual branding wat mij betreft.

No comments:

Post a Comment